PTSS-preventie
Helpt het oplopen van verzuim na een ingrijpende gebeurtenis waar mogelijk te voorkomen.
 
 
 

Welkom op onze website!

 

PTSS-preventie is een bedrijf dat zich richt op het (waar mogelijk) voorkomen van blijvende psychische schade na een schokkende ervaring op het werk en het ontwikkelen of borgen van een steunende cultuur in bedrijven zodat de bedrijfscultuur natuurlijk herstel van slachtoffers bevordert.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de juiste sociale steun vanuit de omgeving van groot belang is op het  verwerkingsproces van slachtoffers na een ingrijpend incident.

Diensten:

Opvang & Nazorg van individuele medewerkers en groepen/teams.

Re-integratie advies

Een Voorlichtingsbijeenkomst voor leidinggevende, directies en besturen of een training voor leidinggevenden, met als doel het vergroten van inzicht in het verwerkingsproces na een ingrijpend incident en / of actief leren ondersteunen van verwerkingsprocessen van medewerkers en / of collega's.

Coachen van leidinggevenden in het bieden van ondersteuning aan medewerkers na een ingrijpend incident en eventueel hun re-integratieproces.

Samenwerking met de directe (werk) omgeving van een slachtoffer en de zorgpartners van het bedrijf of instelling staat voorop. Uiteraard binnen de kaders van de beroepscode van het NIP.

Er zijn maximaal vijf opvang momenten per incident. Hierna volgt een afsluitingsbevestiging, een aanvraag tot verlenging of een advies voor verdere hulp.

Een voorlichtingsbijeenkomst is één dagdeel.

Een training praktische opvang en nazorg voor leidinggevenden is twee dagdelen.

 

PTSS-preventie helpt het oplopen van verzuim na een ingrijpende gebeurtenis waar mogelijk te voorkomen.