GRATIS

De checklist helpt bij uw arbo-taak 

Geeft inzicht in de klachten van een medewerker na een traumatische ervaring en geeft richting aan de benodigde acties.

Binnenkort online: 
training ABC Preventieve Traumazorg 
voor Leidinggevenden


Binnenkort online: 
ABC advies / coachings gesprekken
voor leidinggevenden of medewerkers van bedrijfs-opvangteams             

                           

Hierom wil jij de gratis Checklist hebben... 

Voordeel 1

Met gemak de klachten van een medewerker snappen.

Voordeel 2

Het samen met een medewerker doornemen van de checklist zorgt voor draagvlak voor de te nemen acties. 

Voordeel 3

Onnodig (lang) verzuim kan worden voorkomen.

Download nu gratis jouw Checklist en ervaar controle over dit deel van jouw Arbo-taak

Geeft inzicht in de klachten van een medewerker na een traumatische ervaring en geeft richting aan de benodigde acties.

>