Preventieve Traumazorg

Voorkom onnodig uitval van personeel  na traumatische ervaringen met de: 

- Trauma Klachten Checklist voor Leidinggevenden (gratis)

- Tijdlijn & Script voor Leidinggevenden (aanbieding)

- ABC training Preventieve Traumazorg voor Leidinggevenden (online of op de werkplek) 

- ABC training Preventieve Traumazorg voor Bedrijfopvangteams (maatwerk)

- Strategie gesprek voor advies of coaching (online of in de praktijk te Apeldoorn)

- Agressietraining op de werkplek (maatwerk met acteur) 

Iris Brouwer (06)50593909 of mail: contact@ptss-preventie.nl

Maakt u zich zorgen over een

medewerker? Vraag een gratis

checklist aan (roze knop). 

OVER IRis Brouwer 

Met gemak je medewerker helpen

Na de suïcide van een vriendin en het heftige verwerkingsproces daarna werd mijn keuze om psychologie te gaan studeren gevormd. Als jong volwassene en kind uit een gezin waar emoties als zwak werden gezien en er niet werd gepraat, heb ik zelf mijn weg in dit proces moeten vinden. Hierdoor werd de basis gelegd om bij het begin van een verwerkingsproces van anderen te willen gaan ondersteunen. In een seconde kan je wereld er anders uit zien waarbij controle verlies een akelig grote rol kan spelen.


In de 25 jaar dat ik dit werk doe heb ik ook via anderen mogen meemaken dat een nieuw en mooi leven mogelijk is na een schokkende ervaring. Verlies in welke vorm dan ook hoeft niet een blijvende staat van verdriet te veroorzaken. Er is licht aan het einde van de tunnel. 


Door de jaren heen heb ik ontdekt dat het versterken van de bestaande hulptroepen (systemen) rondom een slachtoffer (zowel privé als werk) en de samenwerking hier tussen een van de belangrijkste pijlers is van herstel of anderzijds het stagneren van dit proces. Communicatie- patronen werken mee of tegen. De leidinggevende kan hierin veel betekenen. 


Het juiste verwerkingsklimaat voor slachtoffers is een organisme dat niet statisch is. Circulariteit in communicatie patronen opzoeken helpt om dit klimaat te verbeteren. 


Ik voel mij bevoorrecht dat ik dit herstelproces bij anderen van dichtbij mag meemaken. 


waarom met mij werken? hoe kan ik je helpen?

Met mijn diensten help ik je werkende  acties  in te zetten bij jouw taak in het ondersteunen van het herstelproces van een medewerker.

Ontwikkellijn 1: Trauma Klachten Checklist en extra's voor Leidinggevenden

Deze checklist is een hulpmiddel om in gesprek te gaan met een medewerker waarover er zorgen zijn of wie zelf aangeeft dat het niet goed met hem of haar gaat. In één oogopslag krijgt u inzicht in een klachtenpatroon. Met de  checklist ziet u samen met uw werknemer welke klachten er zijn en in welke mate. Ook kunnen de Tijdlijn & het Script worden besteld ter verdieping van de Checklist. 

Beide op mobiele telefoon formaat. 

Binnenkort: Ontwikkellijn 2: ABC training Preventieve Traumazorg voor Leidinggevenden (online en maatwerk) en Bedrijfs - opvangteam leden (maatwerk)

Met gemak jouw / een  medewerker begeleiden na een vervelende ervaring op het werk. 

Ontwikkellijn 3: Strategiegesprek voor Advies of Coaching voor Leidinggevenden en Bedrijfs - opvangteam leden

Een strategiegesprek kan worden aangevraagd om een klachtenbeeld te bespreken bijvoorbeeld als er mogelijk  ziekteverzuim kan ontstaan na een traumatische ervaring. Of om een opvang-gesprek na een traumatische ervaring voor te bereiden of te evalueren. Er wordt uitgegaan van de eigen persoonlijkheid en stijl in communiceren. 

Dit is online mogelijk maar ook op de praktijk te Apeldoorn. 

Onze belofte aan jou

Dat jij als leidinggevende met gemak via de ABC-Preventieve Traumazorg methode  moeiteloos een medewerker helpt na een traumatische ervaring. 

Het is mijn missie om aan zoveel mogelijk leidinggevenden mijn kennis over te dragen over hoe zij medewerkers goed kunnen ondersteunen na een traumatische gebeurtenis.  Mensen werken doorgaans graag en terugkeren naar hun dagelijkse routine is van belang voor een vlot herstel proces. Het is hierbij belangrijk dat een medewerker de terugkeer als emotioneel en fysiek veilig ervaart.  Volg de online training Preventieve Traumazorg om de geheimen in het steunen van slachtoffers te leren kennen. 

testimonials

Wat klanten over mij zeggen

In de zomer van 2022 was bij mij de emmer overgelopen op het werk. Jarenlang allerlei heftige zaken meegemaakt en tot die zomer was het slikken en doorgaan, want dat is wat we doen en dat is wat bij het werk hoort.

Tot die dag nadat collega's gewond raakten, ik de manager waar ik altijd me aan vast hield zag breken en ik merkte dat ik niet meer kon. Ik kreeg wat dagen vrij maar thuis ging het mis. Ik had erge nachtmerries als ik al sliep, paniekaanvallen, zag dingen die er niet waren en leefde dagen in totale paniek. Er werd een gesprek geregeld tussen Iris en mij. Iets in mij wilde Iris niet toelaten want mijn overlevingsstrategie was altijd doorgaan en weg stoppen. Het eerste deel van ons eerste gesprek hoorde ik amper wat er gezegd of gevraagd werd. In mijn hoofd zorgde ik ervoor dat ik die vrouw niet binnen liet komen en in mijn hoofd kraakte ik haar totaal af. Maar binnen het uur brak mijn lijntje en raakte ze me. Ik hoorde woorden die me weer deels op aarde zetten. Er werd uitgesproken dat de organisatie er al die jaren niet echt voor me was geweest bij alle heftige zaken en dat voelde als erkenning. Maar het voelde ook voor mij als falen want ik kon toch altijd alles aan en breken was zo niet mijn ding. Binnen 2 weken verschillende gesprekken gehad en handvatten gekregen voor thuis....want ja dat ik even thuis kwam te zitten was duidelijk. Ik ben weken lang hard gaan werken aan mezelf en doe dat nog. Alleen had ik dit niet gekund en door puur het er zijn van Iris, de persoon die zij is en haar hulp, wijsheid, kennis en empathie kon ik stappen zetten. Vol vertrouwen namen we na een hele tijd afscheid en met de handvatten kon ik verder, dacht ik.

Er gebeurde weer iets en mijn filter leek weg, ik liep weer tegen een organisatie op die niet deed wat ze zouden moeten doen (wellicht uit handelingsverlegenheid) en toen wel de vraag kwam wat ik nodig had in deze kon ik huilend nog maar 1 naam uitspreken.....Iris!

En Iris kwam, Iris luisterde, Iris ging tegen me in, Iris hield me een spiegel voor en na verschillende gesprekken kon ik het weer oppakken.

Nu, ruim een jaar later heb ik eindelijk echt voor mezelf kunnen kiezen en durf ik stappen te zetten die ik nooit had durven of kunnen zetten als ik niet de expertise van Iris had mogen ervaren. Ik heb gekozen voor mezelf en een andere baan en achteraf had ik dat in die zomer van 2022 al moeten doen. Iris zal voor mij altijd als een soort van veilig keerpunt voelen en door haar zijn, haar kennis, de manier waarop ze zaken bekijkt en verwoord zal ik de rest van mijn leven vaak aan haar denken. Mede door haar kon ik een keerpunt maken in mijn leven.

Chris Wijlemans  

Zorg medewerker
Wat zou je mij willen vragen? Hoe kan ik je helpen?

0 of 350
>